نیمکت دانش آموزی

نیمکت دانش آموزی در این مطلب قصد داریم درمورد نیمکت دانش آموزی و کمد انفرادی صحبت کنیم که از ملزومات مدارس میباشد. کمد فلزی مدارس در بسیاری از مدارس با سبک اصولی و استاندارد (اغلب مدارس غیردولتی) دانش آموزان به صورت مجزا و مخصوص به خود دارای کمد شخصی هستند تا وسایل مورد نیاز در طول ساعات مدرسه را در آن نگهداری کنند. سانیاس با دقت فراوان و تحقیق درباره سلیقه های نوجوانان طراحی و تولید ویژه...