کمد جاموبایلی فلزی

جاموبایلی فلزی امروز و در این مقاله قصد داریم درباره جاموبایلی فلزی که یکی از محصولات پرکاربرد مورد استفاده در بسیاری از ادارات و سازمان های دولتی یا دادگاه ها و مراکز نظامی است صحبت کنیم. در این گونه اماکن به دلیل محدودیت های امنیتی و اطلاعاتی همراه داشتن گوشی تلفن همراه در داخل ساختمان ها ممنوع می باشد. بنابراین نیاز است فضایی امن و حفاظت کننده از دستگاه های موبایل در اختیار باشد. &...